środa, 7 lutego 2018

Zapomniane hasło roota Ubuntu - odzyskiwanie

Artykuł dla zapominalskich. Co zrobić w przypadku, gdy nie pamiętamy hasła dla roota.
1. Włączamy komputer, wciskamy klawisz SHIFT i czekamy na menu grub.
2. Wybieramy opcje "Advanced options for Ubuntu".

3. Wybieramy ostatnią wersję w trybie recovery. 

4. Wybieramy wiersz poleceń dla roota.

5. Zgodnie ze wskazówkami na ekranie klikamy ENTER. 

6. Wpisujemy polecenie: sudo mount -o remount,rw / 

7. Następnie: sudo passwd nazwa_użytkownika_dla_którego_zapomnieliśmy_hasła


 8. Wpisujemy nowe hasło oraz dla weryfikacji poprawności drugi raz nowe hasło. Warto tutaj zaznaczyć, że w przypadku zmiany hasła przez konsolę nie ma żadnych restrykcji odnośnie znaków hasła.  


9. Restartujemy komputer i logujemy się za pomocą nowego hasła.